Regulamin
Gazetki

REGULAMIN PROMOCJI

 

 

"Meble bez wielkich cen Akcja gazetka 11-30.06.2018r." • Organizatorem promocji „Meble bez wielkich cen Akcja gazetka 11-30.06.2018r” jest Witeks Centrum Witek Sp. Z o.o. z siedzibą w Modlniczka 32-085,Handlowców 12.

 • Akcja gazetka trwa od 11 do 30.06.2018 r

 • Każdy Klient, który dokona zakupu lub zamówi towar w dniach od 11 do 24.06.2018 otrzyma rabat cenowy zgodny z kuponami rabatowymi zamieszczonymi w gazetce. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami i rabatami i wyprzedażami.

 • Rabat cenowy z kuponów rabatowych nie wiąże się z cenami promocyjnymi produktów z gazetki: Fotel Columbus, Łóżko Mario, Łóżko Happy, Łóżko Romeo, pufy Moro.

 • Do wszystkich Łóżek firmy Masket przysługuje Klientowi 5% rabatu i 5 poduszek.

 • Do wszystkich Materacy Firmy Neolux przysługuje Klientowi rabat 5% i 3 poduszki.

 • Uczestnikiem Akcji, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej spełniająca warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

 • Warunkiem udziału przez Uczestnika w Akcji jest złożenie zamówienia lub zakup określonych przez Organizatora towarów w okresie obowiązywania Akcji Gazetka.

 • Promocja nie obejmuje Towarów zamówionych lub zakupionych poza okresem trwania Promocji.

 • Momentem zakupu dla towarów zamawianych jest data złożenia zamówienia. Zamówienia złożone przed rozpoczęciem promocji a realizowane - dopłata do pełnej wartości towaru(zamówienia), nie są objęte promocją.

 • Administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi są zbierane i przetwarzane przez administratora danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu związanym z realizacją i obsługą składanych zamówień, świadczeniem usług dodatkowych związanych z umową sprzedaży oraz wystawianiem dokumentów sprzedaży i sprawozdawczością finansową związaną ze składanymi zamówieniami w ramach Akcji. Uczestnik będący osobą fizyczną ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania zamówienia Towaru w celu skorzystania z Akcji . Dane przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy o rachunkowości.