Regulamin
Promocji Raty

REGULAMIN PROMOCJI

 

"Meble bez wielkich cen 30 rat 0% z karencją od października" • Organizatorem promocji „Meble bez wielkich cen 30 rat 0% z karencją od października” jest Witeks - Centrum Witek Sp. Z o.o. z siedzibą w Modlniczka 32-085,Handlowców 12.

 • Promocja trwa od 16 do 24.06.2018 r

 • Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na sfinansowanie kredytem zakupu towaru. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia lub nie posiadają pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych, nie są uprawnione do wzięcia udziału w niniejszej Akcji promocyjnej.

 • Akcją promocyjną objęte są wszystkie towary zakupione lub zamówienie w dniach 16-24.06.2018r.

 • W ramach Akcji promocyjnej Uczestnikowi, który zdecyduje się na zakup Produktu, przysługuje możliwość skorzystania z propozycji kredytowej na zakup Produktu, dedykowanej niniejszej Akcji promocyjnejUczestnik może skorzystać z Promocyjnej propozycji kredytowej, polegającej na możliwości zawarcia umowy o kredyt na zakup towarów i usług z Santander Consumer Bank S.A. 30 rat bez odsetek, bez prowizji i wpłaty własnej z karencją spłat od października 2018r.

 • Możliwość skorzystania przez Uczestnika z Promocyjnej propozycji kredytowej uzależniona jest od dokonywanej przez Santander Consumer Bank oceny zdolności i wiarygodności kredytowej Uczestnika

 • Akcja promocyjna może być łączona z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami i obniżkami cen.

 • Dla kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dla propozycji „30x0%” z karencją w spłacie pierwszej raty na 3 miesiące, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 29.05.2018 r.: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%; cena towaru 2900 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0%; całkowita kwota kredytu 2900 zł; całkowita kwota do zapłaty 2900 zł; całkowity koszt kredytu 0 zł; czas obowiązywania umowy: 33 mies., wysokość 29 równych rat miesięcznych 96,67 zł; wysokość ostatniej 30 raty korygującej wynosi 96,57 zł. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 16.06.2018 r. do dnia 24.06.2018r.

 • Witeks-Centrum Witek Sp. z o.o. występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A., wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A.

 • O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl

 • Administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi są zbierane i przetwarzane przez administratora danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu związanym z realizacją i obsługą składanych zamówień, świadczeniem usług dodatkowych związanych z umową sprzedaży oraz wystawianiem dokumentów sprzedaży i sprawozdawczością finansową związaną ze składanymi zamówieniami w ramach Akcji. Uczestnik będący osobą fizyczną ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania zamówienia Towaru w celu skorzystania z Akcji . Dane przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy o rachunkowości.