Polityka
Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie do Centrum Wsparcia Klienta (kontakt@witekhome.pl).

3. Dane osobowe uzyskane na podstawie zgody (usługa newslettera, dane pozyskane w celach marketingowych) będą przetwarzane do momentu wycofania przez Klienta zgody na takie przetwarzanie. Dane osobowe uzyskane w celu realizacji umowy będą przetwarzane przez czas jej realizacji i w okresie przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym roszczeń organów publicznych (podatkowych). W zakresie dopasowania treści stron internetowych do zainteresowań Klienta, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług administratora, dane Klienta będą przetwarzane w tych celach, aż do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania z usług administratora danych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klienta w celach marketingowych jest jego dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO); W odniesieniu do świadczenia usług przez Administratora danych, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; W celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do zainteresowań klienta, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, w tym celu w udziału w badaniach w sieci Internet i udoskonalania usług Administratora, dane klienta będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO, ewentualnie innego organu powołanego w jego miejsce właściwymi przepisami (PUODO).

6. Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Klienta w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies dane osobowe Klienta nie będą w tym celu przetwarzane. Podanie danych w celu realizacji usług Administratora danych jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona. Przetwarzanie danych w celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do zainteresowań Klienta, wykrywania botów i nadużyć w usługach Administratora danych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Administratora jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie danych osobowych Klienta w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług. Przetwarzanie danych w celu udziału w badaniach sieci Internet jest niezbędne w celu zebrania informacji statystycznych o odbiorcach stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności i udostępnienie statystyk na ich temat oraz zrozumienia, jak są one wykorzystywane przez internautów i pomaga dostosować ich działanie do preferencji użytkowników jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Administratora danych. Niezebranie danych osobowych Klienta w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

7. Administrator danych informuje, że używa na stronach internetowych technologii cookies (plików tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności. Cookies to małe porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę. Cookie NIE ma żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika. Termin „inne technologie” odnosi się do min. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych. Ponieważ reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookie tak, jakby użytkownik prosił o stronę internetową z ich witryny. W celu zapewnienia dopasowanej oferty oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, Administrator danych może stosować profilowanie, co oznacza formę przetwarzania, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator danych nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.